Cronica după Ureche (IX) – “Traian Vodă şi botonu tri”

(reluare, la cererea cetitorilor di bloguri obscuri)

Vodă, piratu şi logofătu

Şi fu vremurili cu ciumă lu Caragea, foame lu Ceaşcă şi mazilire sospendare lu Vodă Traianu  zis în popor şi ‘marineru cu boton‘, că aşe rămase vorba. Carele plecă vodă gonitu alungatu  de pre tronu în bejenie ziua la Cluj la mitingu cu răzeşii ungureni ai  lu logofătu Bocu şi noaptea în Herăstrău la chefurili domneşti de lăsă tronu împrumut lu vodă Crinu. Carele se tredzitu vodă cel nou dimineaţa mai spre amiază, cu soarele de 7 suliţi, că servitorii plecatusau de la palatu cu tot cu marineru şi lăsatu porţili deşchise la Cotroceni de venitu toţi piţigoii şi şticleţii din grădinu botanicu de ciripitu întru veselie prin toţi copacii că se sfărşitu scandalu iar marineru e la timonă pre calu Loganu cu vântu la pupa încotro vădzutu cu ochii…

Amu, prin palat se aşternu linişte, de vodă interimaru strigă cât pute din bojoci da nime nu respunde.  Numa un  pârcălab Lăzăroiu surdu rămasu de la ultima oaste a lu marineru. Care nu înţălege nimica şi dăde din umeri. „Apăi nu e nime prin palatu ?”, „Nime, Măria ta. Şi eu am conced”,  „Ce e aice, numa oşteni de la sepepeu şi fantoşe cu pionieri de nu poci dormi nopţili de cald şe îmi e?”, „Sepepeu şi fantoşe, Măria Ta”, „…Că aeru nu merje, ori corentu şterpelitu de băieţandrii ceia deştepţi, că apa nu curje, numa vin şi răchie de viski?”, „Nu merje, căci şterpelitu, da’ curje după gust, Măria Ta”. Şi plecă şi aista degrab, trimis mintenaş de vodă în conced..

De căută vodă prin tote cămărili cu şcheleţi, beciurili cu vin di la Soroca, prin podurili  şi  pre sub paturili domneşti. Nimeni şi nimerica nu respunde. Numa piţigoii cari piţigăiau mai abitir audzindu vocili străini în casa lu marineru plecatu di acasă cu pluta în bejenie.  Carele, într-un târziu, vodă Crinu şe aşeză obositu pre tronu şi vădzu o cutiuţă văcsuită în negru cu tri botone la capu patulu domnescu . Ce fiindu curiosu din fire apăsatără vodă Crinu pre primu boton de să spărie credzu că făcu infractu. Deodată se deşchise o uşă din peretili dinspre răsăritu şi apăru cocoana doamna Elena în neglijeu cu botoşei Vuiton care mai apucă atât de dzisu: „M-ai chematu, Măria Ta ?” după care dispăru de unde veni mai răpidi decât Suliman Paşa la Podu Înalt, vădzând că locu lu marinaru vodă piratu e împrumutatu de altu vodă .

Atunce, vodă Crinu  enervatu tari, tari di tăt, şi apăsă pre botonu al doilea de la cutiuţa cea neagră. Ca din senin, la marginea fereştrii ce dăde spre copacii cu piţigoi se iţi pre vârfurili la conduri logofătu Bocu carili mai apucă atât de dzisu înainti de înverzi la faţă parcă era estraterestru  bolându de gălbinari: „Ordonaţi, Măria Ta!. La loc comandu.” şi se făcu nevădzutu mai ceva ca stafiile beţivi arvuniti di Voronin din beciurili palatulu ziua în amiaza mari. Văleu! Atât îi mai trebui lu Vodă stagiaru Crinu.

Furiosu, cu ochii ieşindu din capu ca la melci de nervosu, merge la cutiuţă şi apasă la botonu tri, musai de la stânga la dreapta sus. D-apăi, oamini buni şi drajilor cetitori di  bloguri obscuri, odată cădzu vodă Crinu în genunchi şi făcu zeci şi sute şi mii di mătănii. Numa atât audzi oştenii sepepei ce traje cu urechili de codoşi ce ie de felu loru : „Doamni, cică zise vodă provizoriu, da aista e minunăţie mari, iartă-mă di toati pacatili, aşe ceva nu credzut”. Da’ nime nu şti cu adevărat ce apăru la botonu tri, ce s-o întâmplatu după ce vodă Crinu o apăsatu cel boton.. Noroc că vodă lăsatusau un hrisovu în cari aşternu spre pomenire ce s-a întâmplatu atunce. Carele aşe spune şi hronicaru cum audzitu că e. Cică vodă apăsatu pre botonu tri şi o voce se iţi din cutiuţă: „Alo! Aţi sunat la 112, informaţiile sunt la botonul patru”. De aia dzic şi io că aşe o fost.  Sanatati la norod !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: