Cronica după Ureche (partea a VII-a): “Cîndu meliţenii dimpotrivă cazchetari făcutu răzmeriţu sus în deal la câini”

(reluare)

“O! Muldova, Di ar hi domnii tăi, carii stăpînescu în tine, toţi întelepţii, încă n-ai pieri aşe lesne. Ce, domniile neştiutoare rîndul tău şi lacome sintu pricine perirei tale. Că nu caută să agonesască şi e nume bun ceva la ţară, ce caută desfrînaţi mumai în avuţie să strîngă, care totuş să răsipeşte şi încă şi cu primejdii caselor lor, că blăstămul săracilor, cum să dzice, nu cade pre copaci, cîtu de târdziu…”(Miron Costin)

adaptare după “Letopiseţul Ţării Moldovei” – Miron Costin

"Cazcheta, cazchetarii si pretinii"-sursa Mediafax

Iară nainte de ce om începe a scrie rădicarea meliţenilor carele o fost ei meliţeni când pre vremurili di foame făr di teveau ca amu, ce era cu telegiurnalu redusu şi frăţicu Petreuş doi la pungi cu cartele de uleiu rapiţosu soiosu dieteticu cucuruzu, cîndu meliţenii învârtea câtuşpatru  mesili cu un agiutantu pântecosu deasuprea ca se stinge deşurubatu făcliili  ecologicu din tavanu. Ce poporu dormea devreme şi adâncu pre atunce.  D’apăi acuma, la vremurili moderni ce Hmil Blaga hatmanul stăpînu alor plăeşilor săi, a pomeni de meliţeni ce neam sântŭ şi de cînd sântŭ supt acestŭ nume meliţean, gardă, curcanu, cu cale că va hi am socotitŭ, audzînd pre mulţi întrebîndŭ de acestŭ nume a lor, de unde şi de cîndŭ ar hi. Deci mulţi au dzis că numeli lor meliţean ar hi de la unu neam ce este peste apa Volghăi, anume carele strigă meliţia, meliţia , adică ce strigi se iase javrele de prin coteţuri ca cotigili prin Ţara Ungurescu a lu Bocu, unde umblatu jivine cu covrigurili la codzi.,.

Carele agiunsu şi ei se strigi la Vodă in porţili domneşti se ieşi afare javre ordinare carele face şi stihuri de deştepti ce ie. Da javrele ioc. Nu ieşi. Si nici Blaga hatmanu loru nu este la oştire prezentu, facutu de treabă pre la mesili şedinţili parangheliili chefurili  la vornici din giudeţe taman în timpu rezmeriţei. Da’ trasu şi cu ocheanu mobilu şpionu doi şi un sfertu la Domnie să vezi dacă ieşitu javroletu cu trombonu afară din hogeacu. Apăi dacă meliţenii vădzutu că ioc vornicu loru Blaga, ioc Domnu, ioc javroletu, ioc simbrie, ioc mamaligu atunce supăratu furiosu urlatu măscăritu  tare. Tare de totu. Că chiar uitatu de cum era ei odată meliţianu sectoristu bengosu şi dăde 50 dă galbini bir că trece prea incet pre zebru ori petrecutu cu cobzaru manelistu Gică Petrescu până pre la doişpce noapte, pre vremea lu vodă Ceaşcă Cizmaru, cel răpusu degrab la Târgoviştea lu fiorosu nesănătosu sadicu  Ţepeşu dat Dracula.

Carele numeli loru amu nu mai e aşe. Carele meliţenii mai dzisu din poporu, aşe ca de ocară,  “cazchetari” de la “cazaci”, de neamul său ruşi, rămăşiţele de oşteni a cnédzilor ruseşti, Dinamo Kiev, Dinamo Minsk, Dinamo din Ştefan Cel Mare si Sfântu Andone Borcea Prinţu Cristea cu a lu Bote  Acela craiŭ răchiţelosu, Bocu, vădzîndu-i oameni cu viaţă direaptă de oşteni pre cazchetari, cazaci de la Dinamo i-au tras în piept şi la lefe şi le-au făcut şi căpetenii cu tocmală şi în rîndul său să fie volnici a să buluci şi a să oşti împrotiva prostimii la votărili cu adusu  boierii portocalici  în fruncea ţării.  Şi de pe sprinteniia lor, fiindŭ oameni sprinteni şi sălbateci, de graşi ce era, li-au dzis cozacŭ, adecă capră sălbatecă, sau că îmblîndŭ ei la cîmpi după capre sălbatece si în luncile Niprului, le-au venit acestŭ nume de atuncea, de le-au dzis cazacŭ, adecă căpraş. Ori căprărie, căporal de schimb căposu căpăţânosu purtătoriu de cuşmă cazchetă cà aşe luatu modelu  toţi vornicii şi domnii de la curţili domneşci de amu. Plus Iordănescu.

Ci meliţenii poliţioţii dinamoviştii curcanii cazchetarii fomiştii  carele mersu la resboiu  răzmeriţu mitingu din Dealu Cotrocenilor dimpotrivă cu vodă jivina căţeluşu câinosu gogoşistu trombonistu, ei purta ţanţoşi cazchete mai mult prin bagagiuri decât pre căpăţâni, şi trâmbiţe, şi steaguri, şi sicrie, şi  recita măscări dupe cum zisu. Ci dacă văzutu meliţenii, acum poliţieni cu cazchete, cum că nu ieşi Jivinel care măscăreau ei să iase din coteţuri, da el nu şi nu, atunce se apucatără cazchetarii se arunci cu cazchete pre gios şi dupe oştili cu pretini de la jandarmi care se uita dupe avioane şi ciorili şi făcea că nu vezi . De să spărie tote jivinele originali comunitari ale stolniculu Oprescu de fugi în pădurili Snagovulu la chiliili lu Videanu, unde găsea osu de rosu. Numa Vodă care zicea  poliţenii superaţi “ordinaru”, că m-e ruşine de muierea boiereasa poşetoasa vuittonoasa Udrea  să dzicu de javră, carele plecă pre la bordeili loru  cum o venitu dacă vădzutu că nu are pre cine traje de urechili şi încinsu. Ci dacă tot plecatu pre la garsonerili loru, a doua zi luă şi amenzili că de ce strigatu măscărili la Vodă, confundatu cu căţelu comunitaru ranchiunosu degrab’ minţitoriu şi scăzutu lefurili. Că aşe rămasu la letopiseţu cu rezmeriţa cazchetarilor.. Iară hatmanulu Blaga pupă boticu la jivină degrab’ muşcătoriu turbatu lătrătoriu la poporu sireacu şi făcu ce făcu şi taticuţu meu carele era şoferu neamu lu manivelu la Podu Înalt, Vaslui DJ 234B. Adecă coborî din cameon  şi dedu demisiu. Plecă pre gios că se izbăvi benzinu. Aşe o fost.

10.10.2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: