Cronica după Ureche (VI): “Resbeluri în vremuri de bejenie”

preluare de pe www.inpanamea.ro

după : ”O samă de cuvinte ce suntu audzite din omu in omu…”

300px-letopiset_grigore_urecheCare pre la anu Domnulu 2009 pogorâră czehii de la Libereci pre la câinii din groapa lu Vodă Ştefan şi se ospătară cu ialoviţă, miere, unt, poame de tot felul, de ei crezutu că venitu în primblare şi ospăţuri, şi dacă tot venitără arsără o mămucă di bataie la cei câini ai lu logofătu Borceanu Şakirosu cu tri la nimic de dădu în sminteală Turcu şi râde Lumină Vodă din Ghencea de ei că tot năcazu loru să traje di la duhovnicu călugăru pre inversu de la Căldăruşani şi trenoru talianu a lu Boneată, că el cuşma nu purta, că e vară. Da no fost aşe, că la minutu 88 intratără oştili di huligani pre câmpu di resbel şi dzisu hatmanu di albitru: „Fugiţi! fugiţi! că vin turcii di huligani piste noi !“. Şi fugitără în gonetă la vestier şi luară bataie spre pomenire cu tri la nimic. Da turcu nu dăde piste ei nicicum, stăte cuminte la teveu în pridvor şi ţinu dejetele cu pricină la spate.

Ci se nervatu logofătu Borceanu şi dădu la cei câini 50.000 di galbini, ornice di aur di la şviţerezi lu Dolha, podoabe scumpe şi leghian cu ibric de argint, armăsari di la bemveu şi alte lucruri scumpe numa ca să mazilescă în resbel pre czehi în împărăţia lor şi pre oştile lu Lumină vodă pricinosu ghenceosu îmbrăcat numa în căftan şi cu râsu lui de hulpe de mosc neagră alergată de berbeci de ave gâlceavă şi resbel cu tăte lumili pre la teveuri de vre acum să fie şi domn mare piste împărăţie nu numa la conacu din Pipera. Şi urcatu pre Maybach şi dzisu: “Asta-i pohta ce-am pohtit !” şi a doua zi le tăie la toţi cârlanii săi din simbrie şi trimisă oşteni guralivi la gloata a doua că ţara duce lipsă de fân şi de grăunţă şi de alte bucate, că-i sireacă, e criză, şi-ar flămândzi.

Care plecatără haitele de câini ale lu logofăt Borceanu de bătu spre pomenire la liberecii de czehi pre moşie, la pălituri di osândă, unde staroste o fost Mataş portàrelu, care se îmbătă Borceanu de fericire şi arvuni aur la toţi oştenii da nu dădu până amu nemic, oha, necsam, ţeapă, că e sireac şi el, că butelii nu mai ia nime pre gologani, toţi vre moca, şi turcu stă in pridvor, nu vine, că are gâlceavă cu Boneată. De după ce se trezi din beţie logofătu se îmbătă la locu pentru că bătu şi pre răzeşii lu Lumină Vodă, chiar pre câmpu cu terenu aratu cu boi din Ghencea. Iară Danciu Goleanu plecă la spanieli ferice cu duhu şi la fel de sireac. Iară Lumină vodă pizmaşu ciudosu spuse voroave de suduială lu circaru, arlechinu, papagalu, chelu de leşu Djelaku şi uitatu de râsu, ba luă calu altoitu cu ranga Maybachu şi plecă unde văzu cu ochianu în bejenie la Bruzel. Iară logofătu nu se trezitu nici azi. Că de aia dzicu felcerii că beutura nu e bună. Ofu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: