Cronica după Ureche (V). “Să ai viaţa lu’ Gojgaru Marianu !”

după: ” O samă de cuvinte ce suntu audzite din omu în omu…”

300px-letopiset_grigore_urecheŞi iaca ce s-o întâmplatu pre la toamna lu 2008 de s-o scosu din ucazu la Divanu FRF pedeapsili cu depunctatu pentru voroave de şagă şi degrabă aducatoare de scandalu şi pocinogu. Mare belea fu. Păi dacă o audzit aşe, boier Mutulicu Piţurcă precum îi e felu începu să vorovească ce nu făcutu el nici când îl călca Maybachul lu Vodă Luminosu pre picior sau când îl luă armaşii de la cazinău că de ce traje cu ochianu din pachetu cu fumegături ca să vază cărţili cu care se giuca pre parale la Vernescu. Şi mai dzisu Mutulicu giucătoru amatoru pokeristu trenoru vestitu că ce se bagă la şagă şi alde boier filozofu Dinu câinosu ba chiar şi Miţa Travestita aia de Memeu de la urzicenenii ce fuje ca şobolenii prin hambaruri. Şi felu de felu de măscări pre la tote teveurile unde fu primitu şi omenitu cu ape cu găurele mai alesu pre la Naşu Moraru. De tote zisu. Numa de cum ne-o ciomăgitu franţujii şi croaţenii nu spusu nimicu. Tăcut chiticu. Ofu .

Şi aista nu e tăt cu franţujii. Otomanu de Turcu căţelandru finanţatoru apărutu pictatu cu şpraiuri pre tote porţili pre la Dinamo cu vorbili de duhu şi ocară în chip şi felu de să sperie toţi maidanejii orijinali de fuji tocmai în pasagiu la Oboru. Atunce el supăratu enervatu focu gata infarctu pre alde bagabonţi care urcatu la stadionu în Holandia la Nimenighem taman pre gardurili şi încinsu cu curelili de la iţari pre cei holandezi că visatu ei cum că e cam dobitoci care aiştia nu era nici măgari şi se holbăneau de nu ştie dacă era ghiauri ceia curelarii cauboişti sau ceva maimuţe de la bâlciurili din Ţărili de Gios. Ci când rămasără fără de cureli şi ţinu cu o mână de brăcinari să nu se vază la Eurovision chiar ce are omu ghiauru pre didesubturi apucă si aruncă cu scaone pre holandezii care crezu ca o venit meteoriţii de la esperimentu cu găuri negre. Norocu chioru şi orbu că boieri ceia de la UEFA nu le datu în daru ploconu decât amenzili de 20000 de galbeni.

Şi Vodă Luminosu că şi el e omu mare la statu şi plecatu de acasă demultu, dar momentanu are programu de resbel cu portughenii de la Napoca, cu Semedo care fu luatu cu japca taman de la duşmănoşii lu hunguru Pajcani, ce vre acuma şi pre Fabianu de nime nu ştie câte ocale o ave amu cu iţari cu tăt şi nemâncatu,  zisu că dacă îl va striga cineva pre nume la Divanu cu Comisiili unde se traje de urechili pentru voroave el va dzice tat ce ştie, ba şi ceva pre deasuprea. Şi noi atunce chiar crezutu, făcutu şi cruci fo 17, mai puţintel boiernaş Borceanu că aista nu crede decât la Rednicu mincinosu. Şi Borcea shakirosu atunce spuse, că şi el e omu fără picu de respectu şi neruşinosu, lu Luminăţia Sa Vodă care vrutu să agiungă deputatu da ieşitu a lu Mizilu, că el nu-i mai prostu, ba are palatu auritu cu statui şi Maybach depanatu cu ranga : ” Haide, bre Jiji, ( aoleo ce i-o zis-o !!!) , dapăi varsă totă guşa dacă ai curagiu în trotinetzi !.  Că şi aşe anu aista nu veţi pute voi să mă prindeţi în cotiga din Groapă dacă s-o puse la drum în faţa la clasamentu. Că nici botone, botonaşe,  nu mai aveţi voi în Ghencea, nici gologanu la trăistuţa ca acuma e pre la Deneau confiscatu şi nici alde niscaiva boiernaşi pre la Uefe nu aveţi. Aşe , na. Să vă văz, acuma, pre unde mai scoteţi cămeşile că Mircea alu Sandu e pretin cu noi şi voi l-ati măscăritu. Bun băiatu. Vorba ceia, aşe vă urezu eu, logofăt Borcea buteliosu :” Să aveţi viaţa lu Gojgaru ! Ba ce zicu eu viaţa lu Gojgaru, ma bine să aveţi viaţa lu Iancu Marianu. Aşe Zicu eu !”. Iară noi dzicem ce audzitu .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: