Cronica după Ureche (I) . Cum s-o deşteptatu aprodzii

(după : “O samă de cuvinte ce suntu audzite din omu in omu “)

Fanii aşa povestescu . Iară Lumină-vodă, mergând de la Palatu din Alecsandru care e tot cu aur poleitu , zugrăvală mai mult aur decât zugrăvală , si pre dinăuntru şi pre dinafară, au mersu în sus pre Dâmboviţa , pre la DNA , unde trăie un procuroru sihastru, pre nume secretu . Şi bătând Lumină-vodă în uşă la DNA , să-i descuie , au răspunsu procuroru secretosu să aştepte Lumină-vodă afară până s-a istovi dosaru, că dară n-or da otomanii taman amu. Şi după ce s-au istovit boiernaşu dosărelu,  l-au chemat in chilie pre luminatu . Şi s-au ispovedit vodă la dânsu . Şi-au întrebat Lumină-vodă pre discretu om mare ce va mai face, că nu pote să să mai bată cu turcii, nici cu spanielii , nici cu leşii şi nici cu portughenii de la Napoca . Închina-va ţara la portugheni, au ba ?

Iar neştiutul au dzis să nu o închine , că răsbelul este al lui , numa după ce va izbândi, să mai pună doar din peşcheşu de la UEFA, aur acolo, peste zugrăvală. Deci au şi purces Lumină-vodă în sus pre la Petroşeni şi pre la Divizia 4 şi pre la Gingis
Han în Coreea şi au strânsu oaste , feliuri de feliuri de giucători.  Şi au purces in gios . În gios de tot, în acel anu, la clasamentu . Iată de unde i s-a tras povara că hatmanu Hagi a fostu alungatu atunce…Asa dzicu fanii…
————
Multe resboaie avut-a în acel anu pârjolitu cu Mureşan , unguru şi portughenii, precum dzicu unii cronicari la Napoca, iar letopisăţul scrie că s-au bătut la Bucureşci şi pre Buzău, tocmai cu aceia care erau iscoadele lui. Acolo au fost cădzut
calul Maybach cu Lumină-vodă în resbel. Degeaba cercatu stolnicu Zmărăndescu şi boiernaşii să repare zăbala cu ranga .Iară un Bucur aprodu cu care era înţelesu i-au dat calu lui, Loganu , chiar dacă oşteanu Bunică, nevinovatu, o băgat pălitura di osândă în plasă la sfârşitu. Ofu !. Şi nu pute în grabă  incălecă Lumină-vodă , fiind om măreţu la stat şi nervosu . Şi au dzis Bucur aprodu :”Doamne, îndurare ca o să vându de mâne tote actziile iară eu mă voi face o moviliţă , şi vină de te sui pre mine şi încalecă !” Şi s-au suit pre dânsul cu bocancii Lumină-vodă şi au încălecat pre Logan…
Şi îndat o făcut ce o făcut şi tata meu la Războieni. S-o întorsu acasă pe gios cu un egalu…
————
Şi atunce au dzis Lumină-vodă : ”Prostu mi-s ! Doamne, da prostu mi-s mai suntu ! Sărace Bucure , de-oi scăpa eu de DNA şi tu de retrogradatu , şi oi veni pre locu doi, atunci ti-i voi schimba numeli din Bucur in hahalera de Bucuresci “…Si au dat Dumnedzeu şi Mircea Sandu şi au scăpat amândoi. Şi l-au şi făcut boier, armaş mare, pre zdreanţa de Bucur .Şi dintru acel Bucur aprodu s-au tras neamul bucurescenilor, de au agiunsu de au fost şi domni la Stanbul şi UEFA , şi stolnici fluieraşi din cel neam. Dar şi aprodzii atunce nu era din oameni proşti, cum sunt acum, ce era tot ficiori de boieri . Şi portul lor : era îmbrăcaţi cu şălvărei , chiloţi si tricău negru cu fluieru auritu cu svaroavske de la leşi . Acum trebe să să afle sluţi, să slujească stăpânului, şi stăpânul să miluiască pre sluga aşe cum vre el . Numa că şi ei s-o deşteptatu….
————-
Aşe o fost atunce . Acum nu mai e proşti da mulţi. E mulţi dă tot. Apăi , dacă-i aşe, toarnă paharnice în pocale beutura cu găurele de la portugheni şi om vede mâne dacă ne-om mai deştepta…
La bună vedere şi întru mulţi ani de dzile !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: