Cronica dupa Ureche (III) : ” Musteaţa lu’ prealuminatu’ “

din arhiva 2008

după :” O samă de cuvinte ce suntu audzite din omu în omu…”

Lumină Vodă cu musteaţă

Vrând să purceadă la votatu, într-o duminecă dimineaţa, în târgu la Pipera şi ieşind în iţari Armani cu calu Maybach la vilele domneşti ce era pre moşia lui, au audzit un glas mare de om strigând să îi aducă degrab rolsul din garagiu că vre sa agiungă la “rota” sa. Şi îndat au trimes pre Zmărăndescu în tote părţile ca să îl găsească pre acel om. Şi l-au aflat pre om la Lido, la cazinău, unde giuca la “rota” lu Giovani. Că pre acel om încă îl chema Giovani. Şi pre rota la felu. Şi l-au întrebatu pre verişoru, că aşe se află boier Giovani cu vodă, de ce gioca în zi de votatu ? Şi el au dzis că este om supăratu şi gioacă dumineca, că este om sireac. Şi intr-alte dzile nu îi dă frate-su Victăr galbini de la visterie. Şi amu dumineca i-au dat. De s-au apucat Lumină-vodă să gioace şi el ce nu făcutu totă viaţa şi uitatu de votatu .
——————
Lumină vodă cel bun de gură şi la tote cele creştinesti dă te suduie dacă eşti pictatu cu tatuagiu şi cu vericu său s-au vorbitu să aducă la oaste pre cei care face galbeni puţini, ca robii Zaharia, Bicfalvi, Surdu, Guriţă, Vâtcă ,Croitoru , Badea ba mâne îl vre şi pre Stancu şi Olimpiu, multe robii au făcut în Ghencea, cat au pus pe sireacii giucătorii în plug de-au şi aratu cu dânşii în Austria, la Kaprun, de au semănat şi ghindă, de-a luat bataie spre pomenire, pe unde au luptatu : şi la spanieli, si la inglezi, si la czehi, ba şi la urzicenenii lu hatmanu Meme din inima câmpulu care aleargă ca şobolenii în hambaruri…Şi s-o hotărât Lumină vodă într-una din dzile să tragă o şagă la robi ceia ce se afla pre moşia lui …Şi îşi lipi el deasupra gurii sale o musteaţă mecsicănoasă întorsă la capete. Se duse la vestier şi dzisu că este preparatoru talian nou arvunitu . Şi robii giucători nu l-au cunoscutu că era Vodă, de-şi dăde cote şi râde de el că ce musteaţă are, de nu mai văzuse nime aşe chicioasă .
——————-
Şi puse sireacii să tragă la trenamente, să are cu plugul de le ese ochii din capeţi ca corniţele la melci, ba chiar i-au fost împungând cu manivelu de la Maybach ca pre boi, să tragă mai tare pote ai agiunge pe portughenii de la Napoca. Iar ei se ruga să nu-i mai împungă, ce să-i bată cu biciuşcile, iar când ii bate cu biciuscile, ei sa ruga sa-i impungă cu manivelu…Şi la un ceas de hodină, numa seara, îl întrebă vodă prefăcutu pre robu Neaga, ce venise şi el pre galbenii săi, că cine e voda aice, pre moşie în Ghencea. Şi acel Neaga dzisu că e unu scrântitu, ăl mai ţărănoi ciobanu şi fanfaronu, şi parşivu, şi tote cele măscări .

Şi Lumină Vodă atunce se negri de furie, mai ceva ca emegaru, dădu musteaţa gios şi urlă de se spărie tote animalele pădurii şi 2 capri , că el este Vodă Lumină şi îl mirui cu manivelu în frunte pre sireacu Neaga hahaleru şi neisprăvitu zdrentzos şi mazilitu cu tote tatuagiile lui şi alte cele creştineşti de nu poci spune aice nimica de mi-e ruşine de vodă. Şi de atunce rămasu aşe vorba cu Lumină Vodă si musteaţa lui până în dzilele aste : “Că decât un cap prostu da fără musteaţă mai bine unu deşteptu da chiciosu ! “.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: